Hulpkaart integreren

Inpassen in de eigen organisatie

De hulpkaart kan op verschillende manieren in de organisatie worden ingepast. De wijze waarop dat gebeurt is afhankelijk van de intensiteit waarmee de kaart wil gaan gebruiken en welke rol u  speelt of wenst te spelen ten aanzien van de potentiële kaarthouders. We kunnen drie typen instellingen onderscheiden:

  1. Instellingen die incidenteel met deze cliënten in aanraking  komen. Zij zullen er mee bij gebaat zijn  om bekend te zijn met het bestaan van de hulpkaart en de cliënt de weg te kunnen wijzen naar de website van de hulpkaart. De collega’s die het betreft worden geïnformeerd en weten wat de betekenis is van de kaart. Eventueel kan de hulpverlener de cliënt ondersteunen bij het invullen van de kaart.
  2. Instellingen die de hulpkaart meer onderdeel willen maken van het aanbod van de instelling. Zij kunnen de kaart actief aanbieden op de eigen website of via andere vormen van communicatie, met een link naar hulpkaartutrecht.nl. Daarnaast zijn de collega’s geïnformeerd over de aard en de mogelijkheden van de kaart en weten zij hoe er mee gewerkt kan worden.
  3. Instellingen die regelmatig contact hebben met cliënten voor wie een hulpkaart wel een uitkomst kan zijn. Zij  kunnen de hulpkaart onderdeel maken van hun standaard aanbod. De hulpkaart kan worden geïntegreerd op de website waar cliënten worden gewezen op het bestaan ervan. Zij kunnen direct op uw site een hulpkaart maken. Dat betekent dat u een formulier op uw site aanbiedt wordt eventueel met naam en logo van de organisatie en dat cliënten rechtstreeks de hulpkaart als product van de instelling kunnen opstellen.

Dit zijn drie mogelijk opties voor iedere organisatie is het van belang om keuzes  op maat te maken en daarbij wil het Steunpunt GGZ Utrecht graag adviseren en ondersteunen. Ook hulp bij het aanmaken en aanpassen van het formulier voor de hulpkaart kunnen wij met u oppakken.

Verhogen van de eigen deskundigheid

Voor het werken met de hulpkaart is niet een specifieke kwalificatie vereist. De ervaring leert dat enige kennis van aandachtspunten en valkuilen bij het werken met de kaart van belang kunnen zijn. Wij kunnen  voor uw organisatie een voorlichting verzorgen over het gebruik van de hulpkaart, waarbij aandachtspunten bij het invullen worden besproken en instructie over de manier van verwerken en omgaan met de website wordt gegeven. Voor de medewerkers die regelmatig met de hulpkaart werken kan ook een afspraak worden gemaakt voor een periodieke intervisie om ervaringen in het werken met de kaart uit te wisselen en lessen te trekken over de begeleiding van cliënten.

Crisiskaart

Voor cliënten met een meer complexe problematiek kan het handig zijn om een crisiskaart te maken. Voor meer informatie hierover kunt u doorlinken naar Crisiskaartutrecht.nl.

Past de Hulpkaart bij u?

Wanneer u wilt weten of de hulpkaart wel bij u past kunt u een aantal vragen doorlopen wie aangegeven wanneer de kaart handig kan zijn voor uw situatie.

Contactgegevens

Maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur is er spreekuur bij het steunpunt voor de hulpkaart. U kunt dan vragen stellen over de werkwijze of hulp krijgen bij het invullen van uw kaart.