Privacy Statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hulpkaart Utrecht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hulpkaart Utrecht verstrekt.

Hulpkaart Utrecht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

De inhoud van de hulpkaart wordt niet opgeslagen of verwerkt door hulpkaart Utrecht.

Na verzending aan uw adres wordt de inhoud van de hulpkaart gewist uit onze bestanden.

Waarom Hulpkaart Utrecht gegevens nodig heeft?

Hulpkaart Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan hulpkaartutrecht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van evaluaties of onderzoek over het gebruik van de hulpkaart met het doel de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoe lang Hulpkaart Utrecht de gegevens bewaart

Hulpkaart Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Hulpkaart Utrecht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden met het doel indien u deelneemt aan het kwaliteitsonderzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hulpkaartutrecht.nl . Hulpkaart Utrecht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

Hulpkaart Utrecht maakt GEEN gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

U kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser cookies kunt verwijderen:

Beveiliging

Hulpkaart Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door hulpkaartutrecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@hulpkaartutrecht.nl.

Hulpkaartutrecht.nl is een onderdeel van Steunpunt GGZ Utrecht.

Postadres en Vestigingsadres: Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30165818

Telefoon: 030 2369320

E-mailadres: info@hulpkaartutrecht.nl

Past de Hulpkaart bij u?

Wanneer u wilt weten of de hulpkaart wel bij u past kunt u een aantal vragen doorlopen wie aangegeven wanneer de kaart handig kan zijn voor uw situatie.

Contactgegevens

Maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur is er spreekuur bij het steunpunt voor de hulpkaart. U kunt dan vragen stellen over de werkwijze of hulp krijgen bij het invullen van uw kaart.